oplossingenoplossingen.

B.-G.I.S. inventory

Weet op elk moment waar alles zich bevind en hoe het beweegt. Traceer alles. Uw wagenpark. Uw materieel. Uw materiaal. Uw producten. Uw goederen. Combineer geografische informatie met zakelijke data zoals de door-stroom-ketting, stock-verplaatsingen, levenscyclus management en rotatie-snelheid. Automatische tracering en rapportage op het juiste tijdstip.